خدمات آموزشی و همایشی

معرفی مؤسسه عالی بانکداری ایران / تقویم تحصیلی

فکر تأسیس مرکزی جهت آموزش بانکداری به عنوان یک نیاز قطعی و مسلم نظام بانکی کشور از دیر باز مطرح بوده است؛ به همین منظور، نخستین گام در سال ۱۳۲۰ توسط بانک ملی ایران با برگزاری کلاس‌های بانکداری برداشته شد. سپس در سال ۱۳۳۸ بانک سپه، "انستیتوی علوم بانکی" را بنیانگذاری کرد.
معرفی مؤسسه عالی بانکداری ایران / تقویم تحصیلی
پژوهشکده پولی و بانکی

عمدة دستاوردهای بیش از یک دهه فعالیت این نهاد تحقیقاتی، مشتمل بر: اجرای حدود ۱۲۳ پروژه تحقیقاتی، برگزاری ۱۹ کنفرانس سالانه و ۴۸ کنفرانس ماهانه، چاپ و انتشار بالای ۲۰۰ عنوان کتاب (عمدتاً محصول پروژه‎های تحقیقاتی و نتایج کنفرانس‎های سالانه و ماهانه)، برپایی ۷ کارگاه پژوهشی، ارائه خدمات مشاوره‎ای به مقامات بانک مرکزی ج.ا.ا. و دولت و... می ‎باشند.
پژوهشکده پولی و بانکی
بیشتر