0
0

جدول / ۱۳ بانک چقدر کارت برداشت و اعتباری صادر کردند؟

۱۱:۴۴ - ۱۳۹۵/۹/۹کد خبر: 103297
بر اساس آمار اداره نظام پرداخت بانک مرکزی کارت های برداشت صادر شده در شهریورماه سال جاری در ۱۲ بانک و یک موسسه اعتباری برابر با ۲۲۷ میلیون و۸۷۲ هزار و ۵۳۳ فقره است همچنین این بانک ها در دوره زمانی مذکور یک میلیون و ۴۹ هزار و ۴۱۰ فقره کارت اعتباری صادر کرده اند.

عصر بانک؛در گزارش ایبِنا؛ تعداد کل کارت‌های صادره شبکه بانکی کشور به تفکیک بانک‌ها که در شهریورماه ۱۳۹۵ از سوی اداره نظام پرداخت بانک مرکزی منتشرشده از ۳۱ بانک و موسسه اعتباری تنها ۱۲ بانک و یک موسسه اعتباری اطلاعات به‌روز در این آمار ارائه داده‌اند که نتایج این بررسی به شرح زیر است.

 

کارت برداشت

 

در آمار اداره نظام پرداخت بانک مرکزی جمع کل کارت های برداشت صادر شده در شهریورماه سال جاری برابر با ۲۲۷ میلیون و۸۷۲ هزار و ۵۳۳ فقره است که با وجود این که آمار ۱۸ بانک در این اطلاعات به روز نیست و برخی بانک ها و موسسات اعتباری نیز تاکنون آماری در این بخش ارائه نکرده اند، میزان کارت های صادر شده در این بخش  باید بسیار بیشتر از چیزی باشد که در این گزارش به آن اشاره شده است اما بر اساس این داده ها  بانک صادرات با صدور ۴۲ میلیون و۲۱۶ هزار و ۳۲۴ ، بانک ملت با صدور ۳۵ میلیون و ۲۹ هزار ۷۱۷ و بانک ملی نیز با صدور ۳۰ میلیون و ۸۱۸ هزار و۸۱۵ فقره کارت برداشت به ترتیب در رتبه اول تا سوم قرار دارند و بانک خاورمیانه نیز با صدور ۲۵ هزار و۴۶۹ فقره کارت برداشت در رتبه آخر قرار دارد.

 

همچنین بانک سپه با صدور ۲۳ میلیون و ۱۱۹ هزار ۶۶۴ ، بانک اقتصاد نوین با صدور ۷ میلیون و ۲۸۴ هزار و ۵۶۵، بانک پاسارگاد با صدور۳ میلیون و ۴۶۶هزار و۱۷، بانک سینا ۳ میلیون ۴۴۰ هزار و ۵۱۹، بانک توسعه تعاون نیز با صدور ۲ میلیون و۳۶۲ هزار ۳۶۱ ،بانک سامان یک‌میلیون و۴۰۸ هزار۸۷۱ ، بانک گردشگری با صدور۲۹۴ هزار و ۷۱۶ ، بانک کارآفرین نیز با صدور۲۱۶ هزار و۸۰۰ ، موسسه اعتباری توسعه با صدور ۹۴ هزار و۸۱۸ فقره کارت و بانک خاورمیانه نیز با صدور ۲۵ هزار۴۶۹ فقره کارت برداشت به ترتیب در رتبه‌های بعدی قرار می‌گیرند.

 

کارت برداشت

ردیف

نام بانک

پایان شهریورماه سال ۹۵

پایان مرداد ماه سال ۹۵

۱

بانک صادرات

۴۲,۸۵۸,۹۶۹

 

۴۲,۲۱۶,۳۲۴

 

۲

بانک ملت

۳۵,۰۲۹,۷۱۷

 

۳۴,۸۸۸,۲۴۴

 

۳

بانک ملی

۳۰,۸۱۸,۸۱۵

 

۳۰,۰۶۳,۸۰۱

 

۴

بانک سپه

۲۳,۱۱۹,۶۶۴

 

۲۲,۸۸۵,۴۸۲

 

۵

بانک اقتصاد نوین

۷,۲۸۴,۵۶۵

 

۷,۲۱۱,۰۹۹

 

۶

بانک پاسارگاد

۳,۴۶۶,۰۱۷

 

۳,۴۴۰,۰۴۶

 

۷

بانک سینا

۳,۴۴۰,۵۱۹

 

۳,۳۸۳,۳۴۹

 

۸

بانک توسعه تعاون

۲,۳۶۲,۳۶۱

 

۲,۲۴۲,۱۲۰

 

۹

بانک سامان

۱,۴۰۸,۸۷۱

 

۱,۴۲۳,۳۷۳

 

۱۰

بانک گردشگری

۲۹۴,۷۱۶

 

۲۸۱,۲۴۴

 

۱۱

بانک کارآفرین

۲۱۶,۸۰۰

 

۲۱۵,۷۵۲

 

۱۲

موسسه اعتباری توسعه

۹۴,۸۱۸

 

۹۴,۷۰۰

 

۱۳

بانک خاورمیانه

۲۵,۴۶۹

 

۲۴,۹۰۳

 

کارت اعتباری

 

در این بخش  نیز  در کل یک میلیون و ۴۹ هزار و ۴۱۰ فقره کارت اعتباری که در شهریور ماه سال ۹۵ صادر شده که باز هم به دلایلی که پیشتر گفته شد آمار واقعی باید بیشتر از این رقم باشد  بانک صادرات با صدور ۳۷۰ هزار و ۳۵۳ فقره، بانک ملی  با صدور ۱۲۷ هزار و ۳۱۷ فقره و بانک ملت با صدور ۱۲۷ هزار و ۲۶۱ فقره کارت اعتباری به ترتیب در رتبه اول تا سوم قرار دارند.

 

نکته قابل‌توجه در خصوص بانک ملت این است که صدور کارت‌های اعتباری  در این بانک تا پایان شهریورماه نسبت به ماه گذشته از رشد ۴,۷ درصدی برخوردار بوده و از صدور  ۲۶ هزار و ۹۷۹ فقره کارت اعتباری در پایان مردادماه  سال جاری در پایان شهریورماه  ۱۲۷ هزار و ۲۶۱ فقره کارت صادر کرده است.

 

بانک اقتصاد نوین با صدور۴۸ هزار و ۱۱۴کارت در مقام چهارم، بانک پاسارگاد با ۱۰ هزار و۴۶۰ فقره کارت در مقام پنجم، بانک توسعه تعاون با هشت هزار و ۳۶۶ فقره کارت در مقام ششم، بانک سینا با سه هزار و ۸۶ فقره کارت در مقام هفتم، بانک سامان با ۵۱۶ فقره کارت مقام هشتم و بانک سپه نیز با صدور ۲۳۱ فقره کارت اعتباری در مقام آخر قرار دارد.

 

همچنین بانک خاورمیانه هیچ کارت اعتباری در شهریورماه سال ۹۵ صادر نکرده و میزان صدور کارت‌های اعتباری در بانک‌های کارآفرین و گردشگری و موسسه توسعه در آمار اداره نظام پرداخت بانک مرکزی نیز مشخص نیست.

 

ردیف

نام بانک

پایان شهریورماه سال ۹۵

پایان مردادماه سال ۹۵

۱

بانک صادرات

۳۷۰,۳۵۳

 

۳۷۰,۲۷۳

 

۲

بانک ملی

۱۲۷,۳۱۷

 

۱۲۷,۳۱۷

 

۳

بانک ملت

۱۲۷,۲۶۱

 

۲۶,۹۷۹

 

۴

بانک اقتصاد نوین

۴۸,۱۱۴

 

۴۷,۴۹۲

 

۵

بانک پاسارگاد

۱۰,۴۶۰

 

۱۱,۶۴۰

 

۶

بانک توسعه تعاون

۸,۳۶۶

 

۸,۲۰۷

 

۷

بانک سینا

۳,۰۸۶

 

۳,۰۵۰

 

۸

بانک سامان

۵۱۶

 

۲۸۵

 

۹

بانک سپه

۲۳۱

 

۲۳۱

 

۱۰

بانک خاورمیانه

۰

۰

۱۱

بانک کارآفرین

-

-

۱۲

بانک گردشگری

-

-

 

موسسه توسعه

-

=

 

نکته قابل‌توجه در این آمارها رشد ۴,۷ برابری صدور کارت اعتباری در بانک ملت است که از ۲۶ هزار و ۹۷۹ فقره کارت در  مردادماه سال ۹۵ در شهریورماه سال جاری با رشد ۴.۷برابری به ۱۲۷ هزار و ۳۱۷ فقره کارت اعتباری رسیده است.

 

همچنین در تمام بانک‌ها این روند افزایشی بوده به‌غیراز بانک پاسارگاد که صدور کارت اعتباری در این بانک با افت یک هزار ۱۸۰ فقره‌ در پایان شهریورماه نسبت به ماه گذشته مواجه شده  و در بانک سپه نیز این مقدار ثابت مانده و افزایشی نداشته است.

 

کارت هدیه و خرید

 

در بخش کارت‌های هدیه و خرید در کل ۱۲۱ میلیون و ۱۵۶ هزار و ۱۶۰ فقره کارت صادر شده که از این رقم  بانک ملت با صدور ۲۰ میلیون و ۹۶۲ هزار و ۹۸۲ فقره کارت بر سکوی نخست، بانک صادرات با صدور ۱۸ میلیون و ۲۲۸ هزار و ۴۹۴ فقره کارت هدیه و خرید بر سکوی دوم بانک و بانک ملی نیز با صدور ۱۴ میلیون و ۳۱۶ هزار و ۶۹۱ فقره کارت بر سکوی سوم قرار دارد . همچنین بانک گردشگری نیز با صدور نه هزار و ۱۷۴ فقره کارت هدیه و خرید در سکوی آخر قرار می‌گیرد.

 

ردیف

نام بانک

پایان شهریورماه سال ۹۵

پایان مردادماه سال ۹۵

۱

بانک ملت

۲۰,۹۶۲,۹۸۷

 

۲۰,۷۹۱,۷۸۲

 

۲

بانک صادرات

۱۸,۲۲۸,۴۹۴

 

۱۸,۱۱۸,۵۰۱

 

۳

بانک ملی

۱۴,۳۱۶,۶۹۱

 

۱۴,۱۷۴,۶۲۸

 

۴

بانک سپه

۱۳,۵۱۷,۵۲۷

 

۱۳,۲۹۸,۶۱۴

 

۵

بانک اقتصاد نوین

۵,۸۲۰,۷۶۱

 

۵,۷۶۴,۶۲۵

 

۶

بانک  سامان

۵,۳۹۹,۷۰۷

 

۵,۳۱۲,۶۰۴

 

۷

بانک پاسارگاد

۴,۰۰۷,۶۳۰

 

۴,۱۴۴,۰۷۰

 

۸

بانک سینا

۲,۴۷۲,۰۹۷

 

۲,۴۵۱,۷۱۸

 

۹

بانک توسعه تعاون

۱,۲۹۳,۰۹۰

 

۱,۲۲۰,۵۰۵

 

۱۰

بانک کارآفرین

۸۶۳,۴۸۷

 

۸۴۱,۷۱۳

 

۱۱

موسسه اعتباری توسعه

۲۵۷,۴۱۷

 

۲۵۶,۷۹۲

 

۱۲

بانک خاورمیانه

۲۲,۹۹۵

 

۲۲,۶۶۸

 

۱۳

بانک گردشگری

۹,۱۷۴

 

۶,۱۶۰

 

 

کارت‌پول‌های الکترونیک

 

همچنین در بخش کارت‌پول‌های الکترونیک تنها دو بانک صادرات و ملت دارای رکود ثبت‌شده هستند که بانک ملت با صدور ۶۰۱ هزار و ۹۷ فقره کارت‌پول‌های الکترونیک در تهران و یک‌میلیون و ۵۹۲ هزار و ۳۱۴ فقره کارت در سایر شهرستان‌ها در کل دو  میلیون و ۱۹۳ هزار و ۴۱۳ فقره کارت در این بخش صادر کرده که نسبت به ماه گذشته روند افزایشی داشته است و بانک صادرات نیز با صدور ۵۹۴ کارت‌پول الکترونیک در تهران و دو هزار و۱۸۵ فقره کارت در شهرستان‌ها در کل دو هزار و۷۷۸ فقره از این نوع کارت را در شهریور سال ۹۵ صادر کرده که این آمار نسبت به ماه پیش ثابت بوده است.

 

همچنین در کل تعداد کارت های صادر شده در این بخش دو میلیون و ۱۹۸ هزار و ۸۷۱ فقره است که با توجه به این مسئله که در این داده ها آمار ۱۸ بانک به روز نیست ممکن است آمار واقعی در این بخش نیز بیشتر از این رقم باشد.

 

ردیف

 

پایان شهریورماه سال ۹۵

پایان شهریورماه سال ۹۵

 

نام بانک

تهران

شهرستان‌ها

جمع کل

تهران

شهرستان‌ها

جمع کل

 

بانک ملت

             ۶۰۱,۰۹۷

 

           ۱,۵۹۲,۳۱۴

 

۲,۱۹۳,۴۱۳

 

             ۶۰۰,۷۳۷

 

           ۱,۵۹۱,۵۰۲

 

۲,۱۹۲,۲۳۹

 

 

بانک صادرات

۵۹۳

 

۲,۱۸۵

 

۲,۷۷۸

 

۵۹۳

 

۲,۱۸۵

 

۲,۷۷۸

 

 

برای مشاهده آمارهای اداره نظام پرداخت بانک مرکزی این جا را کلیک کنید.

 

 

مشاهده مطالب مربوط به بانک و پرداخت الکترونیکصفحه نخستمطالب آموزشی
ارسال به دوستان با استفاده از: تلگراملینکدین


» ارسال نظر
نام:
آدرس ایمیل:
متن: *
عدد روبرو را تایپ نمایید
اطلاعات تصویری