اینفوگرافیک / انتقال تصویر چک ( چکاوک ) چگونه کار میکند؟

عصر بانک؛سامانه چکاوک  کلیه وظایف اتاق کلر را انجام داده و بجای انتقال لاشه چک،تصویر چک را بین بانکها منتقل کرده و پس از رسیدگی از سوی بانکها نتیجه را به بانک واگذارنده اعلام نماید و شامل دو زیر سیستم کلی می باشد که یکی از این زیر سیستم ها امکان نظارت بانک مرکزی و کنترل نقدینگی بر روی گردش کاری چکهای بین بانکی برای تمامی بانکهای عضو را میسر می سازد و زیر سیستم بعدی امکان انتقال تصویر چک به جای لاشه چک را فراهم آورده و همچنین می تواند نتیجه رسیدگی به چک در بانک مقصد را به بانک مبدا منتقل نماید.

 

برای دیدن اینفوگرافیک در ابعاد بزرگتر اینجا کلیک کنید.