کسب جایگاه نخست نوآوری های برتر شرکتی با سامانه تشخیص تقلب پایا

عصر بانک؛شرکت خدمات انفورماتیک در جشنواره نوربخش ششمین همایش بانکداری الکترونیک و نظام های پرداخت با سامانه تشخیص تقلب پایا، موفق به کسب رتبه نخست نوآوری های برتر شرکتی شد.

 

گفتنی است؛ این سامانه در معاونت عملیات شرکت خدمات انفورماتیک طراحی شده است.

 

/شرکت خدمات انفورماتیک