انتصاب رئیس اداره اطلاعات اعتباری بانک ایران زمین

عصر بانک؛به گزارش روابط عمومی: طی حکمی از طرف عبدالمجیدپورسعید، مدیرعامل بانک ایران زمین، محمد حسین مس فروش مشهد بعنوان رئیس اداره اطلاعات اعتباری این بانک منصوب شد.

 

در بخشی از حکم پور سعید خطاب به مس فروش مشهد آمده است: موفقیت شما را برای بکارگیری مجموعه عوامل و امکانات در جهت انجام وظایف، مسئولیتهای محوله در راستای تحقق اهداف عالیه بانک از خداوند متعال مسئلت می نمایم.