عکس روز نشنال جئوگرافی/مه جادویی

عصر بانک؛عکس روز نشنال جئوگرافی به مه صبحگاهی  آبشار متلاکو در کلمبیا اختصاص یافته است.

 

پت رز عکاس این عکس در حال قدم زدن صبگاهی در کنار  آبشار این منظره دیدنی و جذاب  را ثبت کرده است.

 

این آبشار حدود 80 تا صد فوت ارتفاع دارد .