اینفوگرافیک/ تاریخچه پرداخت موبایلی از ۱۹۶۰ تا ۲۰۲۰