جشنواره باشگاه مشتریان بانک کشاورزی تا ۱۲ شهریور تمدید شد

عصر بانک؛به گزارش روابط عمومی بانک کشاورزی، جوایز این جشنواره شامل یک جایزه نقدی یک میلیارد ریالی، 84  کمک هزینه 10 میلیون ریالی خرید تبلت و 1312 جایزه نقدی یک میلیون ریالی است .

 
برای عضویت در باشگاه مشتریان بانک کشاورزی و بهره مندی از جوایز ارزنده و برنامه های این باشگاه می توانید به نشانی زیر مراجعه فرمایید:
 
https://club.bki.ir/public/home