عملکرد کاملا مطلوب بانک ایران زمین در رعایت استاندارد محصولات کارتی

عصر بانک؛به گزارش روابط عمومی بانک ایران زمین، به نقل از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، براساس بررسی‌های انجام شده و در خصوص کد محصولات کارتی بانکها، عملکرد بانک ایران زمین کاملا مطلوب ارزیابی شده است.

 

طبق این گزارش این رتبه بندی براساس میزان مغایریت محصولات کارتی انجام شده است.