مجمع عمومی عادی بانک قرض الحسنه رسالت برگزار شد

عصر بانک؛به گزارش روابط عمومی بانک قرض الحسنه رسالت، در این مجمع که با حضور حدود 60 درصد سهامداران ، مدیرعامل و اعضای هیات مدیره بانک ،نماینده سازمان بورس و اوراق بهادار و نماینده حسابرس و بازرس قانونی برگزار شد، محمدحسین حسین زاده ، علی سلطانی ، مهدی یزدچی ، سید سعید شمسی نژاد و علی رسولی زاده یی بعنوان اعضای هیات مدیره انتخاب شدند.