چند میلیارد مطالبات معوق بانکی در سال ۹۳ وصول شد؟

عصر بانک؛ به نقل از سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، در 10 ماهه سال 93، 30 هزار و 129 و میلیارد و 145 میلیون و 170 هزار و 75 ریال از مطالبات معوق بانکی با رشد 22 درصدی به نسبت مدت مشابه سال قبل از سوی ادارات اجرای مفاد اسناد رسمی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور وصول شده است.

 

در این مدت همچنین 71 هزار و 720 پرونده اجرا در ادارات اجرای اسناد رسمی این سازمان با رشد 5 درصدی تشکیل و 92 هزار و 997 پرونده با رشد 181 درصدی به نسبت مدت مشابه سال 92 مختومه شده است.


در 10 ماهه امسال همچنین 19 هزار و 476 بازرسی از واحدهای ثبتی، دفاتر اسناد رسمی و ازدواج و طلاق در سراسر کشور از سوی سازمان ثبت انجام گرفته و 9 میلیون و 503 هزار و 986 وقایع اسناد رسمی، 739 هزار و 604 وقایع ازدواج و 105 هزار و 479وقایع طلاق مورد رسیدگی قرار گرفته است.