افراد بازداشت شده در خیابان فردوسی آزاد شدند

عصر بانک؛سردار منتظرالمهدی گفت: در رخداد بازگشایی سفارت انگلیس تعداد معدودی از معترضین به دنبال ایجاد جوی ناآرام بودند که با پبشگیری و مداخله به موقع پلیس پایتخت شرایط به نحوه مطلوب خاتمه یافت.

 
وی تصریح کرد: چند نفر از افرادی سرخود که به هیچ صراطی مستقیم نبودند به کلانتری ارجاع و سپس آزاد شدند.
 
وی تاکید کرد: هیچ کس در بازداشت به سر نمی برد.
 
 
/باشگاه خبرنگاران