• بانک مرکزی ایران

  بانک مرکزی ایران
  قانون پولی و بانکی کشور در تاریخ هفتم خردادماه ۱۳۳۹ تصویب شد. طبق فصل دوم قانون مذکور کلیه امور مربوط به چاپ اسکناس و ضرب سکه و پشتوانه آن به بانک مرکزی محول و همچنین طبق مواد ۱۴ و ۱۸ فصل مزبور انتشار اسکناس که قبلاً به موجب قانون مصوب ۳۰ تیرماه ۱۳۳۳ با هیأت مشترکی بود، منحصراً به بانک مرکزی ایران واگذار گردید.
  ۱۳۹۲/۱۰/۲۸
 • شرکت شبکه الکترونیک پرداخت کارت (شاپرک)

  شرکت شبکه الکترونیک پرداخت کارت (شاپرک)
  شاپرک با فراهم کردن نظامی کامل و جامع، نظارت دقیق و همه جانبه بر عملیات پرداخت و عملکرد شرکت​های تابعه خواهد داشت.
  ۱۳۹۲/۱۰/۲۵
<< 1 2 3 4 

اطلاعات تصویری