• آینده ارزهای مجازی به کدام سمت می‌رود؟

    آینده ارزهای مجازی به کدام سمت می‌رود؟
    تا کمتر از دو سال بعد از ظهور پدیده ارز مجازی، ۱۰ هزار بیت‌کوین تنها برای خرید دو پیتزای بگیر و ببر کافی بود، حالا اما همین مقدار بیت‌کوین چیزی در حدود ۳۸ میلیون دلار ارزش دارد. هر چند این رشد بسیار چشمگیری است، اما این مبلغ تنها بخش کوچکی از ارزش ۱۸۰ میلیون دلاری است که ۱۰ هزار بیت‌کوین در ۱۳ ماه پیش داشت.
    ۱۳۹۷/۱۰/۱۹

    اطلاعات تصویری