• استخدام چند ردیف شغلی در شرکت بیمه سامان

  شرکت بیمه سامان برای تکمیل کادر خود از متقاضیان جوان و دارای شرایط ذیل با حقوق و شرایط کاری مناسب دعوت به همکاری کرده است.
  ۱۳۹۵/۳/۱۷
 • استخدام بیمه سامان در استان مرکزی

  بیمه سامان به منظور افزایش کادر خود در سراسر استان مرکزی از بین افراد جویای شغل پس از طی جلسه مصاحبه حضوری به استخدام نیروهای مورد نیاز خود اقدام می‌کند.
  ۱۳۹۳/۸/۳
 • استخدام بیمه سامان در استان مرکزی

  بیمه سامان به منظور افزایش کادر خود در سراسر استان مرکزی از بین افراد جویای شغل پس از طی جلسه مصاحبه حضوری به استخدام نیروهای مورد نیاز خود اقدام می‌کند.
  ۱۳۹۳/۷/۳۰

  اطلاعات تصویری