• انسان‌ها دایناسور هم شکار می‌کردند +عکس

  نقاشی‌های روی دیوارهای غارها نشان می‌دهند که انسان‌ها در زمان گذشته دایناسور هم شکار می‌کردند.
  ۱۳۹۶/۴/۲۶
 • سامانه مدیریت اسناد الکترونیکی شرکت اسوه چیست؟

  سامانه مدیریت اسناد الکترونیکی شرکت اسوه چیست؟
  اﻓﺰاﯾﺶ روز اﻓﺰون ﺣﺠﻢ اﺳﻨﺎد ﮐﺎﻏﺬی ﺑﺎﻋﺚ ﺑﺮوز ﻣﻌضلات ﻋﺪﯾﺪه ای در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﺣﻔﻆ، ﻧﮕﻬﺪاری، ﺑﺎزﯾﺎﺑﯽ و اﺳﺘﻔﺎده از‬ ‫اﻃﻼﻋﺎت ﻣﮑﺘﻮب اﺳﻨﺎد ﮐﺎﻏﺬی، ﺑﺮای بخش های ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳﺎزﻣﺎن از ﺟﻤﻠﻪ ﺑﺎﯾﮕﺎﻧﯽ اﺳﻨﺎد، آرﺷﯿﻮ، ﻣﺮاﮐﺰ اﻃﻼع رﺳﺎﻧﯽ و فرآیندهای مدیریت دانش و … ﺷﺪه اﺳﺖ و این در حالی است که می بایست ضمن حفظ امنیت منشاء اطلاعات، امکان دستیابی به داده های درونی آن ها را نیز فراهم نمود.‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
  ۱۳۹۳/۱۲/۱۰
 • سامانه هوشمند بیمه شرکت اسوه چیست؟

  سامانه هوشمند بیمه شرکت اسوه چیست؟
  شرکت اسوه ایران اولین بار سامانه متمرکز بیمه گری را در هفتمین نمایشگاه بانک، بورس، بیمه معرفی کرد.
  ۱۳۹۴/۱۱/۷
 • سامانه هوشمند بانکی اسوه چیست؟

  سامانه هوشمند بانکی اسوه چیست؟
  شرکت اسوه در صدد است، با تولید محصولات به‌روز و مطابق با نیازهای موجود و آینده حوزه های مالی کلان (بانک, بیمه و بازار سرمایه) گام مؤثری در راستای پاسخگویی نیاز بازار به محصولی کارآمد بردارد و امید است در اولین گام با تولید محصول سهبا تحول و دگرگونی (Core Banking Transformation) لازم را در بانکداری نوین کشور ایجاد نماید.
  ۱۳۹۵/۱۰/۱۲
 • با شرکت اسوه آشنا شوید

  با شرکت اسوه آشنا شوید
  اسوه ایران با اتکا بر كادر مجرب و دانش فنی و با شناسايي استراتژي‌هاي مهم رقابتي بازار در زمینه خدمات بانکی ، در حال توليد محصول جامع متمرکز بانکی می باشد.
  ۱۳۹۴/۷/۶

  اطلاعات تصویری