• اصلاح زیرساخت‌ها برای رسیدن به استانداردهای بین‌المللی پرداخت

    اصلاح زیرساخت‌ها برای رسیدن به استانداردهای بین‌المللی پرداخت
    اصلاح زیرساخت‌ها به‌منظور دستیابی به استاندارهای بین‌المللی در حوزه پرداخت یکی از فرآیندهایی است که در این حوزه باید محقق شود ازاین‌رو این مهم در کشور از سوی مقام‌های ناظر، بانک‌ها و شرکت‌های پرداخت با جدیت دنبال می‌شود اما این پروسه نیازمند زمان است و هزینه‌های فراوانی نیز به همراه دارد.
    ۱۳۹۵/۱۰/۲۲

    اطلاعات تصویری