• اولین میلیاردرهای بیت کوین

    اولین میلیاردرهای بیت کوین
    پس از سقوط ۲۰ درصدی آخر هفته گذشته،بیت کوین با جهش دیگری رکورد زد و درسکوی ۱۱ هزار و ۷۰۰ دلاری ایستاد.
    ۱۳۹۶/۹/۱۳

    اطلاعات تصویری