• سکته‌ ناقص استارتاپ‌ها در ایران!

    سکته‌ ناقص استارتاپ‌ها در ایران!
    عضو هیات مدیره فرابورس ایران با بیان اینکه اکوسیستم استارتاپی ایران در وضعیت موجود سکته ناقص کرده است، گفت: فعالان و مجموعه‌هایی در این اکوسیستم بودند که تلاش داشتند که یک ریال را هزار ریال قیمت‌گذاری کنند و بفروشند اما در ادامه دچار مشکل شدند.
    ۱۳۹۸/۵/۲۲

    اطلاعات تصویری