• بانکداری باز مستلزم پلتفرم‌های پرداخت باز است

    بانکداری باز مستلزم پلتفرم‌های پرداخت باز است
    ظهور بانکداری باز اکوسیستم غیرکارتی را سرعت بخشیده و پذیرندگان مشتاق‌اند از قابلیت‌های آن بهره‌مند شوند. با فراگیر شدن انواع روش‌های پرداخت، اتخاذ یک رویکرد باز اهمیتی روزافزون پیدا کرده است.
    ۱۳۹۷/۳/۱۷

    اطلاعات تصویری