• آیا عمر پول نقد به پایان رسیده است؟

    آیا عمر پول نقد به پایان رسیده است؟
    بانک پرداخت‌های بین‌المللی (بیس) اعلام کرد که حتی با این که امروز افراد بیشتری از کارت‌های اعتباری استفاده می‌کنند، هنوز نشانه‌ای از این که عمر پول نقد به پایان رسیده است، دیده نمی‌شود.
    ۱۳۹۶/۱۲/۲۱

    اطلاعات تصویری