• به چه حقی به حساب‌های مردم سرکشی می‌کنند؟!

    به چه حقی به حساب‌های مردم سرکشی می‌کنند؟!
    رییس اتاق اصناف ضمن گلایه از قوانین و برخوردهای مالیاتی با اصناف، تصریح کرد: در پاسخ به برخوردهای مالیاتی به ما می‌گویند " ۲۵۰۰ حساب به عنوان نمونه بررسی شده است"، که سوال ما این است به چه حقی به حساب‌های مردم سرکشی می‌کنند؟!
    ۱۳۹۶/۸/۲۳

    اطلاعات تصویری