• احتمال تشکیل بزرگ‌ترین بانک خصوصی کشور

    احتمال تشکیل بزرگ‌ترین بانک خصوصی کشور
    اگر ادغام سه بانک و موسسه قطعی شود و با احتساب ۳۵۱ شعبه موسسه اعتباری کوثر، ۷۳۰ شعبه بانک مهر اقتصاد و ۶۰۰ شعبه موسسه اعتباری ثامن، بانکی با یک هزار و ۶۸۱ شعبه تشکیل می‌شود.
    ۱۳۹۶/۳/۲۸

    اطلاعات تصویری