• پیشنهاد صدور بن‌کارت خرید کالا به‌جای کمک جبرانی

    پیشنهاد صدور بن‌کارت خرید کالا به‌جای کمک جبرانی
    به اعتقاد رئیس کانون شورای اسلامی کار خراسان شمالی، پرداخت کمک‌ جبرانی دولت به هیچ وجه تورم‌زا نیست. او صدور بن‌کارت‌های خرید کالا از فروشگاه‌ها را برای تقویت معیشت کارکنان و بازنشستگان پیشنهاد کرد.
    ۱۳۹۷/۸/۱۶

    اطلاعات تصویری