• پیشتازی بانک پارسیان در تعاملات بین المللی

    پیشتازی بانک پارسیان در تعاملات بین المللی
    بانک پارسیان به منظورگسترش همکاری‌های فی‌مابین وکمک به ایجاد و پیشرفت طرح‌ها و پروژه‌های مختلف عمرانی و تولیدی کشور، اقدام به مشارکت با بانک های بین المللی و انعقاد قراردادهای تامین مالی کرده است.
    ۱۳۹۶/۱۰/۲۱

    اطلاعات تصویری