• تنخواه کارت رفاه چیست؟

    تنخواه کارت رفاه چیست؟
    کارپردازان می‌توانند با استفاده از این کارت‌ها مدیریت نقدینگی (وجوه نقد) را در اختیار داشته باشند.
    ۱۳۹۵/۱۰/۱۶

    اطلاعات تصویری