• افزایش خودپردازهای بدون کارت علی‌رغم خطرهای امنیتی

    افزایش خودپردازهای بدون کارت علی‌رغم خطرهای امنیتی
    سال گذشته، بانک‌های زیادی در دنیا دسترسی به خودپردازهای بدون کارت را برای مشتریانشان میسر ساختند در حالی که بعضی دیگر از بانکها به پیروی از آنها دسترسی به این نوع خودپرداز را فقط در پایانه‌های خاصی ممکن ساختند.
    ۱۳۹۷/۱۰/۱۹

    اطلاعات تصویری