• در گزارش سالانه موسسه «فریزر» با استناد به داده‌های ۲۰۱۷ بررسی شد

    جدول| معرفی آزادترین اقتصادهای جهان

    جدول| معرفی آزادترین اقتصادهای جهان
    در گزارش سالانه موسسه تحقیقاتی «فریزر» رتبه آزادی اقتصادی ایران مورد بررسی قرار گرفته که آمار نشان می‌دهد نمره ایران در سه محور اندازه دولت، آزادی تجارت بین‌المللی و مقررات کاهش داشته است. رتبه ایران در گزارش سال ۲۰۱۸ که براساس داده‌های جمع‌آوری شده در سال ۲۰۱۶ است، ۱۳۰ بوده که این رتبه در گزارش امسال براساس داده‌های سال ۲۰۱۷ با سقوط ۱۳ پله‌ای عدد ۱۴۳ را نشان می‌دهد.
    ۱۳۹۸/۶/۲۰

    اطلاعات تصویری