• بانکداری دیجیتال؛ راهبرد یا فناوری

    بانکداری دیجیتال؛ راهبرد یا فناوری
    تعیین سطح رشد بانکداری دیجیتال و بیان این‌که چه زمانی یک بانک کاملاً دیجیتال شده است، دشوار است. به همین صورت، برای یک بانک دشوار است که به‌تنهایی خود را ارزیابی و برنامه‌ریزی کند و اقدامات لازم را برای دستیابی به بانک دیجیتال به انجام رساند.
    ۱۳۹۶/۱۰/۶

    اطلاعات تصویری