• بانک صادرات ایران ۶۸ ساله شد

    بانک صادرات ایران ۶۸ ساله شد
    مدیرعامل بانک صادرات ایران ضمن اشاره به مهم‌ترین چالش‌های بانک در مسیر دستیابی به سود پایدار، افزایش توانمندی و کارایی کارکنان را برای تحقق شعار «جهش بزرگ» در سال‌جاری ضروری دانست.
    ۱۳۹۸/۶/۱۶

    اطلاعات تصویری