• به سپرده‌گذاران غیرمجازها اوراق نمی‌دهند!

    به سپرده‌گذاران غیرمجازها اوراق نمی‌دهند!
    بر خلاف برخی شایعات مبنی بر اینکه قرار است طلب سپرده‌گذاران موسسات غیرمجاز به جای پرداخت نقدی، با اوراق اسناد خزانه تسویه شود، این گونه نیست و قراری برای پرداخت اوراق به آن‌ها وجود ندارد.
    ۱۳۹۷/۷/۱۷

    اطلاعات تصویری