• سکه کارتی در عابر بانک‌ها

    سکه کارتی در عابر بانک‌ها
    عضو هیات مدیره بانک ملی اعلام کرد: محدودیتی در پیش‌فروش سکه نیست و سکه کارتی در عابر بانک ها قرار می گیرد.
    ۱۳۹۷/۲/۲۰

    اطلاعات تصویری