• ایوا ؛ اولین اپلیکیشن پرداخت مبتنی بر تعاملات اجتماعی در ایران

    ایوا ؛  اولین اپلیکیشن پرداخت مبتنی بر تعاملات اجتماعی در ایران
    اپلیکیش پرداخت ایوا فقط بدنبال تراکنش نیست ، اساس کار در این بخش مبنی بر شادی آفرینی می باشد . این اپلیکیشن با استفاده از ظرفیت های شبکه های اجتماعی بدنبال رفع نیاز های اجتماعی انسانهاست تا از تنهایی در بیایند ، خرید کنند ، لذت ببرند و با دوستان خود گپ بزند.
    ۱۳۹۵/۹/۲۳

    اطلاعات تصویری