• ۶۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان پول مردم کجاست!؟

    ۶۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان پول مردم کجاست!؟
    عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی گفت: باید مشخص شود ۶۰۰ میلیارد تومان یارانه پرداختی دولت از بیت‌المال به شرکت‌های واردکننده خودرو، کجا رفته و چه سرنوشتی داشته است.
    ۱۳۹۷/۴/۲۰

    اطلاعات تصویری