• شرکت‌های پرداخت الکترونیک و ضرورت پوست‌اندازی

    شرکت‌های پرداخت الکترونیک و ضرورت پوست‌اندازی
    بنظر نمی‌رسد بتوان فردی حتی از عادی‌ترین افراد جامعه را حتی در دور افتاده‌ترین نقاط کشور سراغ گرفت که ابزارها و روش‌های پرداخت الکترونیک، زندگی و معیشت او را تحت‌تأثیر قرار نداده باشد.
    ۱۳۹۶/۹/۲۹

    اطلاعات تصویری