• احتمال راه‌اندازی بانک مشترک میان ایران و ترکیه

    احتمال راه‌اندازی بانک مشترک میان ایران و ترکیه
    در جهت افزایش حجم مبادلات بازرگانی ایران و ترکیه و تسهیل آن، دبیر شورای مشترک بازرگانی ایران و ترکیه از احتمال راه‌اندازی بانک مشترک میان دو کشور خبر داد و اعلام کرد: نقشه راهی برای همکاری‌های اقتصادی دو کشور آغاز شده و دو کشور خواستار توسعه همکاری در زمینه داروهای بیوتکنولوژی و همکاری در مبادلات دارویی هستند.
    ۱۳۹۷/۷/۱۸

    اطلاعات تصویری