• ۷ ثانیه حیاتی در فرآیند خرید

    ۷ ثانیه حیاتی در فرآیند خرید
    در این مقاله،لحظه‌های حیاتی با توجه به ترتیب تاریخی معرفی آنها به‌طور مختصر تعریف شده است؛ سپس با توجه به محوریت موضوع مقاله حول محصولات مصرفی تند گردش (FMCG:Fast moving consumer goods)، درباره عوامل موثر بر تصمیم‌گیری مشتریان و خریداران این دسته از کالاهای مصرفی تاکید بیشتری شده است.
    ۱۳۹۶/۱۰/۲۴

    اطلاعات تصویری