• مقایسه کارت های هوشمند و مغناطیسی

    مقایسه کارت های هوشمند و مغناطیسی
    بسیار مهم است که بدانیم بر خلاف تصور عموم مردم ، آن چه به شکل قطعه ای کامپیوتری و معمولا زرد رنگ روی کارت هوشمند می بینیم ، اصطلاحا یک صفحه تماس بوده و جزء اصلی هوشمندی آن ، چیزی است که در شکل با نام IC و یا COB نشان داده شده است .
    ۱۳۹۵/۱۰/۱۲

    اطلاعات تصویری