• با مشارکت شرکت تجارت الکترونیک پارسیان صورت گرفت؛

  رونمایی از نسل جدید کارتخوان‌های تاپ در جایگاه‌های سوخت

  رونمایی از نسل جدید کارتخوان‌های تاپ در جایگاه‌های سوخت
  نسل جدید کارتخوان های عرضه سوخت با هدف استفاده از کارت سوخت خودروها، تسهیل در پرداخت هزینه از سوی مشتریان، رونمایی شد.
  ۱۳۹۷/۴/۲۰
 • معتقد به ادامه فعالیت سامانه پرداخت الکترونیک هستیم

  معتقد به ادامه فعالیت سامانه پرداخت الکترونیک هستیم
  عضو هیئت مدیره کانون صنفی جایگاهداران اختصاصی کشور با اشاره به برخی اظهارات مبنی بر استفاده از وجه نقد به عنوان دریافت هزینه سوخت به متقاضیان گفت: اینکه بگوییم در پی رجعت به ۴ دهه قبل در استفاده از پول نقد در جایگاههای عرضه سوخت هستیم مطلب قابل قبولی نیست و دستکم ۹۹ درصد همکارانم معتقدند باید سامانه پرداخت الکترونیک فعلی تداوم یابد.
  ۱۳۹۶/۱۲/۱۳

  اطلاعات تصویری