• ابتکار:

    رتبه بندی بانک ها با ملاک سبز بودن

    رتبه بندی بانک ها با ملاک سبز بودن
    معصومه ابتکار در نخستین همایش ملی بانکداری و محیط زیست در سازمان حفاظت محیط زیست اظهار کرد: بانکداری سبز یا بانکداری محیط زیست یکی از راهکارهای پیوند برنامه های اقتصادی و توسعه ای با محیط زیست است.
    ۱۳۹۵/۱۰/۲۲

    اطلاعات تصویری