• کاربردهای هوشمندی کسب و کار در صنعت بانکداری

    کاربردهای هوشمندی کسب و کار در صنعت بانکداری
    هوشمندی کسب‌و‌کار، یک عبارت چتری است که شامل زیرساخت،روش ها،ابزارها و برنامه های کاربردی می شود که جمع آوری ،یکپارچه سازی، تحلیل و ارائه اطلاعات کسب و کار در هر زمان و مکان را تسهیل و داده را به اطلاعات قابل اقدام برای پشتیبانی از تصمیم گیری و بهبود عملکرد تبدیل می کند.
    ۱۳۹۶/۱۰/۷

    اطلاعات تصویری