• ۳جریان‌ اصلی وام‌دهی دیجیتالی

    ۳جریان‌ اصلی وام‌دهی دیجیتالی
    چطور می‌توان روندهای ارائه وام چهره به چهره را دیجیتالی کرد؟ برای دیجیتالی روی کدام حوزه‌های وام تمرکز کنید و چگونه با فین‌تک‌ها مشارکت کنید؟
    ۱۳۹۷/۴/۴

    اطلاعات تصویری