• دو رویکرد در برنامه‌های وفاداری کسب‌وکارها

    دو رویکرد در برنامه‌های وفاداری کسب‌وکارها
    شرکت شما از کدام دسته است؟ دوست دارید اعضای برنامه وفاداری شما، بیشتر امتیازات خود را برای جوایز بهتر جمع کنند یا نه؟! دوست دارید در لحظه از امتیازات خود استفاده کنند؟ کدام‌یک؟
    ۱۳۹۶/۵/۱۵

    اطلاعات تصویری