• ولع خرید؛ کنشی هیجانی

    ولع خرید؛ کنشی هیجانی
    رفتارهای شتابزده و هیجانی برخی از افراد که به دنبال نوسانات شدید قیمت ارز و دلار، به یکباره اقدام به خرید زیاد و احتکار انواع و اقسام اقلام مصرفی کرده بودند، از جمله مسایلی است که از جنبه سرمایه اجتماعی و اعتماد عمومی نیاز به بررسی کارشناسانه دارد.
    ۱۳۹۷/۷/۱۸

    اطلاعات تصویری