• بانک‌ها بر سر دوراهی

    آینده عابربانک‌ها با نگاهی به ۲ محصول شرکت NCR و Diebold Nixdorf

    آینده عابربانک‌ها با نگاهی به ۲ محصول شرکت NCR و Diebold Nixdorf
    به نظر می‌رسد تحویل پول نقد به‌واسطه پرداخت‌های غیرتماسی و کیف پول‌های دیجیتال در دنیا رو به افول است اما در ایالات‌متحده کانال عابربانک نقش اصلی خود یعنی حلقه ارتباط بانکداری با مشتری را حفظ کرده است.
    ۱۳۹۷/۳/۱۹

    اطلاعات تصویری