• فیلم/ استفاده از ابزار پوشیدنی در پرداخت های غیرتماسی

    فیلم/ استفاده از ابزار پوشیدنی در پرداخت های غیرتماسی
    عصربانک: امروزه با تکنولوژی بدون تماس می توان به کمک ابزار مختلف مثل جاکلیدی، ساعت های هوشمند و دستبند پرداخت های بدون تماس را ساده، سریع و جذاب انجام داد. بر اساس پیش بینی ها تعداد ابزار پوشیدنی از ۱۱ میلیون عدد در سال ۲۰۱۵ به ۱۵۳ میلیون عدد در سال ۲۰۲۰ خواهد رسید، بنابراین باید از این فرصت استفاده کرد...
    ۱۳۹۶/۱۰/۱

    اطلاعات تصویری