• پول خوب؛ پول بد

    پول خوب؛ پول بد
    اگر پول صرفا وسیله مبادله باشد دیگر به آن بهره تعلق نمی‌گیرد و تنها وجود بازار برای سفته‌بازی است که وجود نرخ بهره را لازم می‌کند.
    ۱۳۹۵/۱۰/۱۸

    اطلاعات تصویری