• بهره‌برداری از سامانه و چک‌های صیاد در بانک مسکن

    بهره‌برداری از سامانه و چک‌های صیاد در بانک مسکن
    بانک مسکن به منظور حفاظت از حقوق دارندگان دسته‌چک در مقابل انواع جعل و سوءاستفاده و از طریق سامانه صیاد(صدور یکپارچه الکترونیک دسته‌چک)، شفافیت هر چه بیشتر فضای کسب‌وکار را برای پذیرندگان چک‌ها فراهم آورد.
    ۱۳۹۶/۱۰/۲۰

    اطلاعات تصویری