• فیلم/ تاریخچه کارت اعتباری مدرن و تولد ویزا

    فیلم/ تاریخچه کارت اعتباری مدرن و تولد ویزا
    بانک آمریکا اولین طرح کارت اعتباری دارای مجوز بین‌المللی را تحت نام BankAmericard آغاز کرد. این برنامه پس از به‌کارگیری و رشد سریع و گسترده، در سراسر جهان توسعه یافت و درنهایت Visa نام گرفت.
    ۱۳۹۷/۷/۱۹

    اطلاعات تصویری