• پیچیدگی «کپچا» بی‌فایده است

    پیچیدگی «کپچا» بی‌فایده است
    سال گذشته آزمون تفکیک انسان از رایانه یا به اصطلاح «کپچا» به شکل وسیع و سختگیرانه‌ای در سایت‌های اینترنتی به کار گرفته شد.
    ۱۳۹۷/۱۱/۱۶

    اطلاعات تصویری